პოსტერი (ჩარჩოთი)

მართკუთხედი (ჰორ/ვერ)

 • 29.7×21 cm (A4) 45 GEL
 • 42×29.7 cm (A3) 70 GEL
 • 50×40 cm 95 GEL
 • 59.4×42 cm 120 GEL
 • 70×50 cm 145 GEL
 • 80×50 cm 170 GEL
 • 90×60 cm 195 GEL
 • 100×60 cm 220 GEL
 • 100×75 cm 245 GEL

კვადრატი

 • 20×20 cm 45 GEL
 • 30×30 cm 70 GEL
 • 40×40 cm 95 GEL
 • 50×50 cm 120 GEL
 • 60×60 cm 145 GEL
 • 70×70 cm 170 GEL
 • 80×80 cm 195 GEL
 • 90×90 cm 220 GEL
 • 100×100 cm 245 GEL

პანორამა

 • 50×20 cm 70 GEL
 • 60×25 cm 95 GEL
 • 75×30 cm 120 GEL
 • 80×30 cm 145 GEL
 • 90×40 cm 170 GEL
 • 100×50 cm 195 GEL
 • 100×60 cm 245 GEL

ტილო

მართკუთხედი (ჰორ/ვერ)

 • 29.7×21 cm (A4) 55 GEL
 • 42×29.7 cm (A3) 80 GEL
 • 50×40 cm 105 GEL
 • 60×40 cm 130 GEL
 • 70×50 cm 155 GEL
 • 80×50 cm 180 GEL
 • 90×60 cm 205 GEL
 • 100×60 cm 230 GEL
 • 100×75 cm 255 GEL

კვადრატი

 • 20×20 cm 55 GEL
 • 30×30 cm 80 GEL
 • 40×40 cm 105 GEL
 • 50×50 cm 130 GEL
 • 60×60 cm 155 GEL
 • 70×70 cm 180 GEL
 • 80×80 cm 205 GEL
 • 90×90 cm 230 GEL
 • 100×100 cm 255 GEL

პანორამა

 • 50×20 cm 80 GEL
 • 60×25 cm 105 GEL
 • 75×30 cm 130 GEL
 • 80×30 cm 155 GEL
 • 90×40 cm 180 GEL
 • 100×50 cm 205 GEL
 • 100×60 cm 230 GEL
All search results