მიწოდების პოლიტიკა

 1. საკურიერო მომსახურება თბილისის მასშტაბით

შეძენილი ნივთი ჩაგბარდებათ თქვენ მიერ მითითებულ მისამართზე, თბილისის მასშტაბით, შეძენიდან 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

მიწოდების ვადები:

სტანდარტული:  3 – 5 სამუშაო დღე.

ექსპრეს მიტანა: 1 – 2 სამუშაო დღე.

ნებისმიერი შეძენილი ნივთის დაბრუნება და თანხის ანაზღაურება შესაძლებელია მხოლოდ წუნდებული პროდუქტის შემთხვევაში.ყველა ნივთი შემოწმდება დაბრუნებისას. შემოწმების შემდეგ, ნივთები, რომლებიც არ დაექვემდებარება დაბრუნებას (მაგ: თუ წარმოდგენილი არ არის ქვითარი, ნივთი გამოყენებულია და სხვა შემთხვევებში) ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის მიზნით ,,ჯერრარასდროს” იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა.

გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის დაბრუნების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.

 2. საკურიერო მომსახურება რეგიონებში ან/და სხვა ქალაქებში

ნივთი ჩაგბარდებათ თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე (თქვენ ან ნებისმიერ სრულწლოვან პირს), თუ  მისამართზე მისულ კურიერს არ დახვდება სრულწლოვანი პირი მაშინ ნივთი ექვემდებარება დაბრუნებას,  აღნიშნულის შესახებ მიიღებთ შეტყობინებას. მიწოდების საფასურს დაითვლის პროგრამა ნივთის (ნივთების) წონის მიხედვით,  მისამართის მითითების შემდეგ.

მიწოდების ვადები:

სტანდარტული:   5 – 7 სამუშაო დღე.

3. საზღვარგარეთი: 

გზავნილის ჩაბარება მყიდველისათვის ხორციელდება მის მისამართზე ერთჯერადი ვიზიტის განხორციელების გზით, ან დანიშნულების ქვეყნის საფოსტო სერვისცენტრში. გზავნილი ბარდება უშუალოდ მყიდველს ან დანიშნულების ქვეყნის საფოსტო კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა წრეს.

გზავნილის მყიდველისთვის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, ის დანიშნულების ქვეყნის საფოსტო სერვისცენტრში ინახება 30 დღე, რის შემდეგაც ბრუნდება უკან გამყიდველთან.

მიწოდების ვადები:

გზავნილის ტრანსპორტირებისა და მყიდველისთვის ჩაბარების ვადებია – 7-21 სამუშაო დღე.

All search results